Gegevensbescherming

Gegevens/persoonsbescherming

Bij de voorbereiding, sluiting, afwikkeling en ontbinding van een koopovereenkomst worden door de verkoper gegevens binnen het kader van de wettelijke bepalingen opgevraagd, opgeslagen en verwerkt. Bij het bezoek aan onze internetsite worden het door de computer gebruikte IP-adres, datum en tijd, het type browser en het besturingssysteem van uw computer evenals de door de klant bekeken pagina’s genoteerd. De verkoper kan echter en beoogt ook niet op basis daarvan conclusies te trekken ten aanzien van persoonsgegevens. Om gegevens te verzamelen kunnen ook cookies worden ingezet, waarbij de gegevens echter uitsluitend anoniem of onder pseudoniem worden verzameld en opgeslagen en daaruit niets kan worden afgeleid ten aanzien van de persoon van de klant.

De persoonsgegevens die de klant de verkoper bijvoorbeeld bij een bestelling of per e-mail meedeelt (bijvoorbeeld zijn naam en zijn contactgegevens) worden alleen gebruikt ten behoeve van de correspondentie met de klant en alleen verwerkt ten behoeve van het doel waarvoor de klant de verkoper de gegevens ter beschikking heeft gesteld. De verkoper geeft de gegevens van de klant alleen aan de met de levering belaste transportonderneming door, voor zover dat voor de levering van de goederen nodig is. Voor de verwerking van betalingen geeft de verkoper de betaalgegevens van de klant door aan de met de betaling belaste kredietinstelling.

De verkoper garandeert voorts dat hij de persoonsgegevens van de klant niet aan overige derden doorgeeft, tenzij de verkoper daartoe bij wet verplicht wordt of de klant vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Voor zover de verkoper ten behoeve van de doorvoering en afwikkeling van verwerkingsprocessen diensten van derden inroept, zullen de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens worden nagekomen.

Duur van de opslag

Persoonsgegevens die via de website van de verkoper aan hem zijn meegedeeld, worden slechts opgeslagen tot het moment waarop het doel is verwezenlijkt waarvoor ze aan de verkoper werden toevertrouwd. Voor zover handels- en fiscaal-rechtelijke bewaarplichten in acht moeten worden genomen, kan de duur van de opslag van bepaalde gegevens maximaal 7 jaar bedragen.

Rechten van de klant

Indien de klant niet meer akkoord gaat met de opslag van zijn persoonsgegevens of deze niet meer juist zijn, zal de verkoper op overeenkomstig verzoek binnen het kader van de wet zorgen voor doorhaling, correctie of blokkering van gegevens van de klant. Op verzoek ontvangt de klant kosteloos informatie over alle persoonsgegevens die de verkoper met betrekking tot hem heeft opgeslagen. Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruik van zijn persoonsgegevens, voor informatie, correctie, blokkering of doorhaling van gegevens dient de klant zich te richten tot:

AutoStickerOriginal - postbus 152 – 1170 AD Badhoevedorp of mail@carstickeroriginal.com

     Print this page
Selecteer taal
NederlandsDuitsengels

Thuiswinkel Waarborg - Controleer hier de geldigheid! Ecommerce Europe Trustmark

Automerken
Automobile-logos-3Automobile-logos-4
Betalen

AutoStickerOriginal ondersteunt onder andere de volgende betaalmethodes:

American Express

VISA

ELV

MasterCard

Paypal iDeal